Kunstmest adviseert culturele instellingen, overheden en kunstenaars bij cultureel-maatschappelijke vraagstukken en projecten. Dat doen wij, Mette Samkalden en Rob de Melker, vanuit een gedeelde visie op kunst en cultuur als motor voor verandering en participatie als sleutel voor succes. Kunstmest gelooft dat kunst kan bijdragen aan innovatieve en creatieve perspectieven op sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Kunst nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan en laat je op andere manieren naar een veranderende wereld kijken.

Kunstmest realiseert kunstprojecten waarin artistieke kwaliteit en participatie hand in hand gaan. Wij adviseren culturele instellingen bij het bereiken en betrekken van nieuwe doelgroepen. Voor overheden en organisaties ontwikkelen we strategie en beleid vanuit de behoefte van de doelgroep - van kunstenaar tot consument en van bewoner tot bezoeker.