Rob de Melker

Rob de Melker studeerde af als stadssocioloog en werkte sindsdien op verschillende plekken in Amsterdam aan de sociale uitdagingen van de stad. Voor een adviesbureau deed hij onder andere onderzoek naar woonoplossingen voor statushouders en ouderen. Als verbinder zoekt Rob altijd naar manieren om door samenwerkingen meerwaarde te creëren.

Vanaf 2018 heeft Rob bij de Gemeente Amsterdam gewerkt als projectleider, waar hij nieuwe programma’s ontwikkelde en projecten begeleidde. Rob deed hierbij ervaring op met projecten op het gebied van kunst in de openbare ruimte, democratisering en ontwikkeling en implementatie van cultuurbeleid. Als projectleider buitenkunst in Amsterdam-West initieerde hij nieuwe projecten en werd Rob ingezet om vastgelopen projecten tot een goed einde te brengen.

In zijn vrije tijd is Rob actief bezig met muziek. Hij produceert en drumt in zijn bandje.

Mette Samkalden

Mette Samkalden heeft de afgelopen 10 jaar de verschillende facetten van de culturele sector leren kennen - van commercieel tot non-profit, met makers en musea, voor overheid en  ondernemer. Gedreven door kunst die grenzen overschrijdt en aan het denken zet, werkte Mette graag aan projecten waarin experiment, samenwerking en kwaliteit verandering in gang zetten.

Mette werkte als gallery manager en heeft als zelfstandige opdrachten gedaan voor diverse culturele instellingen en makers op het gebied van projectontwikkeling, fondsenwerving en organisatieadvies. Ook werkte zij voor de Gemeente Amsterdam als beleidsadviseur.

Naast haar werk voor Kunstmest is Mette directeur van Stichting Art in Redlight, de organisatie achter This Art Fair en This Works. De stichting zet zich in voor de professionele ontwikkeling van kunstenaars en biedt hen een platform met tentoonstellingsprojecten.