Muren van West (2019 - 2020)

Omdat de vraag naar muurschilderingen toenam, ontwikkelden we de strategie voor het meerjarig programma Muren van West. De ambitie is om in een kwalitatieve collectie murals de verhalen van de bewoners te vertellen. Jaarlijks werkt een curator samen met bewoners en professionele beeldend kunstenaars. Aan de hand van intensieve participatietrajecten formuleren de curatoren opdrachten voor kunstenaars, die vervolgens door bewoners en omwoners worden beoordeeld.

Na een pilot in 2019 waren we in 2020 verantwoordelijk voor de serie 'Onvergetelijke Bewoners' in de Kolenkit-Noord. Na een aanbestedingsprocedure selecteerde we Kallenbach Gallery als curator. Samen met storyteller Annemiek Mi-Jin de Groote verzamelden zij verhalen over het leven in de wijk. Het resultaat is een kleurrijke serie muurschildering die de trots en eigenheid van de buurt uitdragen.

Om de muurschilderingen te realiseren hebben we met verschillende partners samengewerkt, van woningbouwcorporaties tot kunstfondsen. Hiermee werd het (financieel) draagvlak voor het project vergroot. Op basis van de pilot en eerste serie muurschilderingen ontwikkelden we een blauwdruk waarmee het stadsdeel de komende jaren de collectie kan uitbreiden.

PERS / PUBLICATIES
Het Parool (img) | NRC (img)

Fotografie: Neeltje de Vries