Woorden van West (2019 - 2020)

Met het programma Woorden van West wil Stadsdeel West kunstenaars op het gebied van woordkunst ondersteunen en een aanbod stimuleren waarmee een jong en divers publiek bediend wordt.

Om een programma te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoeften van het veld, nodigden we kunstenaars en lokale organisaties uit om de uitgangspunten van Woorden van West te formuleren. In brainstorm- en feedbacksessies deelden makers en organisatoren hun ervaringen, ambities en visie op het woordkunstveld in West. Er bleek behoefte aan ruimte voor experiment, meer samenwerking en laagdrempelig contact met de lokale overheid.

Wij vertaalden deze ervaringen en behoeften naar concreet beleid. We ontwikkelden een toegankelijke subsidieregeling gericht op het ondersteunen van kleinschalige, experimentele projecten. Ook organiseerde we een reeks netwerkbijeenkomsten om woordkunstenaars, podia en organisatoren te verbinden. Tot slot schreven we een aanzet voor een literair platform dat zichtbaarheid van het veld bevordert.